tisdag, februari 27, 2007

Jippi! Jag har, efter mycket letande, fått kontakt med två (!) förskolor med anställda utbildade genuspedagoger som ligger i närheten av där vi bor.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är genuspedagoger? Alltså, jag kan tänka mig vad det är, men förklara gärna hur de arbetar.

Camillas lockar sa...

Good for you!

Kajsa sa...

Kaffeflickan -

Jag kopierar lite fräckt från en informationstext;

"I läroplanerna slås fast att grundläggande demokratiska värderingar skall genomsyra skolans verksamhet. Det innebär bland annat att de som arbetar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Som en del av en ökad satsning på jämställdhetsfrågor har landets kommuner erbjudits att utse deltagare till kursen "Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap", 10 p. Personer som genomgått utbildningen brukar ibland omnämnas för genuspedagoger.

Syftet med kursen är att utbilda personer som arbetar i skolan för att ge redskap att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet. Den som genomgått utbildningen skall ha fått redskap för att initiera, implementera och dokumentera aktivt förändringsarbete i skolans vardag. Vidare skall personen kunna fungera som stöd och resurs för andra lärares aktiva förändrings- och utvecklingsarbete, genom probleminventering, programformulering, projektansökningar och hjälp med dokumentering. "

Jag tror alltså egentligen att personalen har fått denna utbildning i "andra hand" så att säga, men vet inte säkert. Håller i detta nu på att i mina kontakter med förskolorna ta reda på mer om dera arbete och hur det fungerar i praktiken och vad de själva menar med att deras förskola är en "jämställdhetsförskola".