fredag, juli 16, 2010

Vad är väl en hemkommun?

Hur kan det vara ett problem vem som betala t ex hemtjänst för folk när de bor i sitt fritidshus? Varför kan man inte vara skriven på en adress en del av året och en annan adress en annan del av året? Och varför i hela fridens namn ska folk betala fastighetsskatt för sina fritidshus till sin hemkommun där huset inte ligger? Är det kanske dags att ha en mer flexibel syn på folks boende och varande?Inga kommentarer: